Skip to main content

National Disease Control Programme

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତର ବ୍ୟାନର

National Disease Control Programme

Sr. No. Title View/Download
1 ଆୟୋଡିନ୍ ଅଭାବ ବ୍ୟାଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ (ଆଇଡିଡିସିପି) View
2 ଜାତୀୟ ଭେକ୍ଟର ବାହିତ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ଏନଭିବିଡିସିପି) View
3 ସମନ୍ୱିତ ରୋଗ ନୀରିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ଆଇଡିଏସପି) View